Wij helpen jouw bedrijf te voldoen aan de privacy wetgeving

Privacy storingen in jouw bedrijf hebben rechtsreeks effect op je klantrelatie.

Wij zijn Privacy Beyond

Wij helpen bedrijven op pragmatische wijze aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of wel de privacy wet te voldoen. Met een simpele, bedrijfsmatige aanpak uitgevoerd door privacy experts ondersteund door een intelligent platform. Tegen zeer overzichtelijke kosten.
Onze focus ligt op ARBO bedrijven, Transport & Logistiek en Medische instellingen.

Spectaculaire voorbeelden genoeg. Een XL-boete voor Google in Frankrijk. Het Facebook/Cambridge Analytica schandaal dat de Brexit beïnvloedde. Maar dichtbij zijn er ook veel uitdagingen:

Transportondernemers die niet meer zomaar identiteitsgegevens van hun chauffeurs mogen delen.
Arbo instellingen die binnen hun netwerk geconfronteerd worden met de wet. En nieuwe procedures moeten opzetten om gegevens te mogen delen.
Huisartsen die patiëntgegevens van ziekenhuizen niet kunnen krijgen. Terwijl in een Amsterdams ziekenhuis tot voor kort iedereen, tot aan de stagiaires toe, patiëntendossiers kon inzien.

Lees meer

Waarom privacy?

Bijna alle ondernemers geloven in hun bedrijf, willen dat professioneel runnen en hebben niet de intentie misbruik te maken van de data van hun klanten.
Instellingen en bedrijven die hun burgers en klanten serieus nemen zullen zich onderscheiden van hun concurrenten die dat niet doen.
Data gedreven bedrijven hebben een transparante klantenrelatie en bieden relevantere proposities. Klanten zullen tevredener zijn, langer blijven en vaker terugkomen.

Weer een wet?
Wat nog wel een groot probleem is voor bedrijven en instellingen is de acceptatie van de privacy wet. Het moeten voldoen aan 'weer een nieuwe wet' roept weerstand op. Dat begrijpen wij ook. Voor een professionele bedrijfsvoering is het alleen wel iets wat men moet overwinnen.

Argumenten die daarbij meespelen zijn bijvoorbeeld:

 • Je hoeft niet echt na te denken; Er is een wet. Aan de wet moet je voldoen. "leuker kunnen we het niet maken," is een bekende kreet. Privacy Beyond kan het wel makkelijker maken.
 • Op termijn levert het extra waarde; Waardevolle relaties met klanten zijn mede gebaseerd op vertrouwen en transparantie. Hoe hechter de relatie, hoe meer klantwaarde/klanttevredenheid er gerealiseerd kan worden. Correct omgaan met data van klanten is een belangrijk onderdeel daarvan.
 • Privacy is een grondrecht;
  Stel je de situatie eens voor: iemand loopt zomaar je kantoor binnen. Hij loopt door naar je archiefkast en begint je bankafschriften of de medische dossiers van je patiënten door te bladeren. Wat doe je dan? De politie bellen? Of de insluiper met geweld verwijderen?
  Data die digitaal is opgeslagen verschilt niet van data die je op kantoor of thuis hebt liggen. Het recht op privacy is net zo belangrijk als het recht op de onschendbaarheid van je lijf of je woonplek.

Privacy Beyond helpt u de weerstand te adresseren. Een privacy bestendige organisatie? Het Privacy Beyond team staat klaar om dat te realiseren.

Privacy Diensten

Hoe maken we jouw organisatie privacy compliant?

Wij hebben een abstracte wet vertaald naar een simpel model.

Wij hebben een abstracte wet vertaald naar een simpel model.

Wij hebben de abstracte wetstekst vertaald naar een simpel model.

In twee varianten: Privacy as a Service of Privacy op Maat

Privacy as a Service

Gestandaardiseerde aanpak. Overzichtelijke kosten.

AVG-compliant maken
• Opzet van de privacy huishouding.
• Initiële definitie van privacy huishouding.
• Intake-sessie als basis voor creatie van:
- Status en actieplan
- Complete set aan documentatie conform AVG
- Privacy Control Statement

AVG-compliant houden
• Beheer van Privacy huishouding.
• Periodiek vragenlijst te beantwoorden door ondernemer.
• Input wordt verwerkt in update van Privacy in Control Statement

 
Lees meer


In een gesprek kunnen planning en kosten van onze diensten worden besproken.

Privacy op Maat

Voor klanten met specifiekere wensen.

De deliverables van Privacy als een Service PLUS
• Status en actieplan verdiepingseisen.
• Complete set aan documentatie conform AVG.
• Privacy deskundige op afroep
    - bij vragen
     - bij datalekken
• Output wordt verwerkt in update van Privacy in Control Statement
• Waar mogelijk geautomatiseerd

Lees meer


In een gesprek kunnen planning en kosten van onze diensten worden besproken.

Aanpak

Pragmatisch en bedrijfsmatig, ondersteund door een intelligent platform.

Privacy huishouding

Privacy huishouding

Waar gaat het om?

Door het inrichten van de privacy huishouding voldoet men aan de minimale eis die de wet stelt. Met hulp van een eenvoudig raamwerk (de vijf pilaren) wordt snel overzicht verkregen. Dit overzicht brengt de voor management en medewerkers noodzakelijke voorzieningen in kaart en toont de impact op de onderneming/organisatie. Privacy Beyond organiseert de diensten op logische wijze. De organisatie staat centraal en mag zo min mogelijk worden belast. Processen, organisatiestructuur en IT zijn geïntegreerd in onze systematiek.

Privacy cultuur

Investeren, in cultuur?

Werknemers blijken de grootste bron van inbreuk op privacy. Het bijbrengen van privacy bewustzijn is dan ook noodzakelijk. Men moet niet alleen de data in relatie tot privacy goed organiseren. Maar bijvoorbeeld ook de software developers die het 'privacy-by-design' principe moeten gaan hanteren. On-line trainingen en/of class-room sessies ondersteunen dit proces.

Lees meer


Het realiseren van een duurzame privacy bestendige organisatie gaat voorbij de standaard aanpak.


Hoe worden/ zijn uw medewerkers bewust van Privacy?

 • Kennis
 • Houding en gedrag

Als iedereen in de organisatie bewust is van de eigen verantwoordelijkheid op het gebied van privacy, draagt dit bij aan verbetering van bescherming van persoonsgegevens. Permanente training van de werknemers is hard nodig maar hoe pak je dat aan? Het opbouwen van een privacy cultuur in een bedrijf kost tijd en moeite.

tekst over vraagstukken

Privacy vraagstukken

Lees meer

 • Hoe krijgt Privacy aandacht in uw Organisatie?
 • Hoe voldoet uw ICT (data en systemen) aan de privacy wet?
 • Uw organisatie en ISO/NEN/Privacy certificering?
 • Is Privacy bestendig maken een eenmalige actie?

 • Hoe krijgt Privacy aandacht in uw Organisatie??

 • Wie is er inhoudelijk op de hoogte?
 • Wie is verantwoordelijk (Directie, Management)?
 • Is een privacy administratie opgezet en zijn procedures ontwikkeld?
 • Hoe voldoet uw ICT (data en systemen) aan de privacy wet?

 • Bescherming van persoonsgegevens klanten, medewerkers, charters, partners etc.
 • Bijvoorbeeld: aanmelden medewerkers/partners, inloggen systemen, toegang tot kantoren, camera beelden (panden en terreinen), digitale tachograaf data, track & trace, toegangsbeveiliging, back up en recovery procedures
 • Uw organisatie en ISO/NEN/Privacy certificering?

 • Is de Privacy hier ook een onderdeel van?
 • Is Privacy bestendig maken een eenmalige actie?

  Net als met andere wetten op het gebied van compliance zal de privacy wet blijven veranderen. Er zullen meer privacy gerelateerde wetten bijkomen (ePrivacy Verordening). Voor bedrijven betekent dit:

 • Aandacht en zorg voor persoonlijke gegevens van medewerkers, klanten en betrokkenen moet periodiek worden aangepast aan nieuwe wetgeving.
 • Aanvullende regelgeving moeten worden geanalyseerd op relevantie.
 • Administratie en procedures moeten worden aangepast.
 • Op de achtergrond: de privacywetgeving stelt bij het niet nakomen van de regels (zware) boetes in het vooruitzicht.
 • Over Ons

  Waarom doen we wat we doen?

  Waarom bestaat Privacy Beyond?

  Mensen verbonden met Privacy Beyond geloven oprecht dat grondrechten zoals privacy beschermd moeten worden opdat mensen waardig kunnen leven.
  Het is onze ambitie om de opkomst van de nieuw data-gedreven maatschappij te helpen in goede banen leiden.
  Lees meer


  Om die rol op significante wijze te kunnen spelen willen wij binnen vijf jaar tot een EU top-tien speler groeien.

  Track-record
  Onze gecombineerde ervaring en scholing is stevig: Data management en analytics, marketing, compliance en risico management, data privacy en security, legal. Juist door die ervaringsmix zien wij de noodzaak tot het beschermen van de privacy, die zit als het ware 'ingebakken' in onze DNA.

  De naam Privacy Beyond is niet zomaar gekozen.
  Het team van Privacy Beyond is een collectief van bevlogen mensen, die oprecht geloven in het doel dat we nastreven: grondrechten zoals privacy moeten beschermd worden opdat mensen waardig kunnen leven.
  Door het woord Beyond (verder dan - dat wat direct voor je staat, voorbij - de horizon) in de naam op te nemen brengen we tot uitdrukking dat privacy niet zomaar iets is. Met ons werk voegen wij een wezenlijk element van duurzaamheid toe aan een organisatie.

  Privacy App

  Binnenkort beschikbaar

  Privacy Beyond heeft samen met partners een nieuwe app gebouwd, waarvan de Beta-versie binnenkort beschikbaar komt.

  Deze app stelt een bedrijf in staat geautomatiseerd de documentatie te generen die de AVG eist.

  Afhankelijk van het overeengekomen service level, updaten en supporten onze privacy specialisten de inhoud; zijn beschikbaar voor vragen; dienen als point-of-contact ingeval van een data-lek.

  Deze app komt beschikbaar voor klanten op abbonementsbasis.

  Blogs en nieuws

  Wat vinden wij interessant, leuk of bewonderenswaardig?

  Partners in Data Privacy

  We zijn niet alleen, onafhankelijk door afhankelijk te durven zijn